Ajakirjas Eesti Loodus

Esimene pildilugu ajakirjas Eesti Loodus on järjekordne trepiaste minu fotograafiteel. Ajakirja septembrikuu numbri esikaant ehib minu pilt ja lisaks seitse lehekülge pildilugu. Koos suvise pildiga Eesti National Geographic-us on kevadised töötunnid (julgelt rohkem kui 100) saanud mitte hetkekski oodatud maksimaalse kajastuse Eesti loodusajakirjade maastikul. Sarnaselt spordiga on esimesed saavutused magusad, kuid stabiilset pildilugudetootmist hobifotograafi tasemel suure tõenäosusega ei saavutata …