Tali ei anna veel järele

Samamoodi nagu 2017 aasta talv, ei anna ka see ajahambast puretud hoonetekompleks kergelt alla …